Lenka Vraná

Autor

Úvod

V rámci poskytování služeb na naší webové stránce Zubní Péče - Jemnice dbáme na ochranu osobních údajů našich klientů a uživatelů. Tento dokument slouží k informování o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, pro jaké účely je používáme, jak je chráníme a jaké máte možnosti v souvislosti s Vašimi údaji. Uvědomujeme si důležitost ochrany osobních údajů a zavazujeme se k jejich ochraně v souladu s aplikovatelnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v rámci poskytovaných dentálních a stomatologických služeb. To zahrnuje základní informace, jako je Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje, informace o Vašem zdravotním stavu týkající se péče o ústní dutinu a zuby. Údaje shromažďujeme přímo od Vás nebo prostřednictvím našich webových formulářů. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro účely poskytování našich služeb, včetně diagnostiky, léčby a prevence dentálních onemocnění.

Bezpečnost osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Implementovali jsme technické a organizační opatření zaměřená na ochranu Vašich údajů před neoprávněným přístupem, změnou, ztrátou nebo jakýmkoliv jiným zneužitím. Všechny údaje jsou uchovávány v bezpečných databázích a přístup k nim má pouze autorizovaný personál. Pravidelně provádíme revize našich bezpečnostních politik a procedur k zajištění vysoké úrovně ochrany.

Práva subjektů údajů

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, stejně jako právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. K uplatnění těchto práv, prosím, kontaktujte nás na [email protected]. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování Vašich údajů, neváhejte se na nás obrátit. Rovněž máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat: Lenka Vraná, Botanická 2, 602 00 Brno, Czech Republic, Email: [email protected].

Sdílet na Facebooku Příspěvek na Twitter Příspěvek na Linkedin Příspěvek na Reddit

Napsat komentář

Podobné příspěvky